Úvod Magazín Články Jaké potíže řeší Bachové esence

26. října 2021 |

Jaké potíže řeší Bachové esence

Vypište si všechny emoce, které Vás zatěžují a které byste chtěli užíváním esencí změnit k lepšímu.

Cítíte strach, úzkost, propadáte panice, trpíte nedostatkem sebedůvěry, neovládáte svůj vztek, jste příliš náchylní ke stresu, vyčerpanost, pýcha, přílišné nadšení ?

Správná kombinace přináší psychickou rovnováhu a emoční vyrovnanost celému organismu.

Pro více informací a namíchání mě neváhejte kontaktovat.

Po šesti týdnech pravidelného (!!!) užívání se k tomuto seznamu emocí vraťte a bod po bodu projděte, co je lepší, co zůstalo stejné. Jasně tak uvidíte, jak se stav vyvíjí a zda vybrané esence pokryly Vaše potíže. Esence užíváte minimálně čtyřikrát denně čtyři kapky. Začněte hned po probuzení a poslední užití doporučuji před usnutím.

V tomto článku zjistíte:

Řepík lékařský (Agrimonia epatoria)

UKRÝVÁNÍ PROBLÉMŮ ZA USMĚVAVÝ OBLIČEJ.

Léči psychické nebo fyzické utrpení či bolest, skryté za vnějším vzhledem. Je vhodný pro lidi, kteří svůj vnitřní neklid a starosti skrývají za zdánlivě veselou náladou a bezstarostností, je pro ně nemožné či velmi obtížné sdělovat své problémy, konfrontovat se s nimi, přetvářejí se vůči svému okolí i sobě samému. Mohou mít také sklony potlačovat své potíže a starosti silnou konzumací alkoholu, drog, tabletek nebo nadměrným jídlem.

Topol osika (Populus tremula L.)

STRACHY A OBAVY Z NEZNÁMÝCH PŘÍČIN.

Léči strach a obavy, jejichž příčina není známa. Náhlou úzkost a nervozitu, která se projevuje chvěním, třesem, pocením, močením, ustrašeným výrazem v očích. Topol osika je vhodný pro lidi, kteří bez určitého důvodu propadají náhlým strachům a obavám a kteří jsou proto všeobecně nervózní a úzkostliví. Když se však zeptáte z čeho má strach, neví, a nedokáže vysvětlit proč se vlastně bojí. Pomáhá malým dětem které trpí nočními můrami a pocity strachu.

Hořec podzimní (Gentian )

SKLÍČENOST – REZIGNACE – ZTRÁTA ODVAHY

Pro lidi, kteří nevědí co dál. Udržet mysl, že jednou bude líp. Jednou jsem nahoře a pak dolu. Když se mi teď nedaří, neznamená, že je to napořád. Projít i tou špatnou cestou k uzdravení .Zklamáních, nedostatku odvahy, pochybnostech o sobě, sklíčenosti, negativitě, poraženosti, nedostatku výdrže, nepříznivém obratu (nemoc, ve škole, v léčebném procesu a při všeobecných úkolech), velkém školním neúspěchu, nedostatku sebedůvěry, pesimismu, skepsi, cynismu, depresích když se věci nedaří.

Chmerek roční (Sclerantus )

NEJISTOTA , NEROZHODNOST, KDYŽ JE NA VÝBĚR Z VÍCE ALTERNATIV

Tato esence je vhodná pro lidi, kteří mají problémy s rozhodováním.
Nemají ani ponětí, pro kterou variantu se rozhodnout.
Neustále mění svá mínění, jsou roztěkaní, nevyrovnaní, někdy až labilní, náladoví.
Díky svým měnícím se rozhodnutím se pro okolí stávají nevypočítatelní.
Svou nerozhodností bývají často podráždění a mění rychle nálady.

Zeměžluč lékařská (Centaurium erythraea Rafn.)

SLABÁ VŮLE A OVLIVNITELNOST.

Vhodný pro lidi, kteří nedokáží obhájit svůj názor. Jsou vždy velmi laskaví a ochotní, vždy touží pomoci nebo posloužit. Nechávají se často využívat nebo poroučet od druhými. Obvykle připadají jiným lidem nesmělí, plaší a tiší s malou silou vůle. To může vést až tak daleko, že pokorně nesou vůli jiných, i když k tomu není žádný pravý důvod. I když jsou sami nespokojeni, potlačí radši své vlastní přání nebo i povolání, než aby riskovali konfrontaci. Zeměžluč lékařská se užívá při strachu z autorit, potížích s prosazením se, sebeobětování, únavě, touze po uznání, sklonech k poníženosti, syndromu soustavné potřeby někomu pomáhat, neschopnosti bránit se silnějším. Nedokáži říci ,,ne,, nechávají se druhými využívat, poněvadž nechtějí nikoho zklamat. Spíše se nechávají vést, než že by projevovali svá přání a nápady.

Rožec obecný (Cerastium holosteroides Fries)

NEDOSTATEK SVÉ DŮVĚRY, POCHYBUJE, NEVÍ CO MÁ DĚLAT.

Léčí nedostatek sebejistoty a sebedůvěry. Napodobuje chování ostatních. Chybějící intuici; pochybovačnosti; neustálém hledání rady u jiných; snadné ovlivnitelnosti; povídavosti; nejistotě; lehkověrnosti; závislosti na mínění autorit, rodičů a pod.

Na léčení nejistoty. Tento květ určen pro ty, kteří znevažují svůj vlastní úsudek. Když se rozhodují, kladou si otázky a často žádají jiné o radu, aby se ujistili a utvrdili v tom, že je jejich rozhodnutí správné. Běda těmto lidem, když se příliš drží myšlenek a nápadů těch, u kterých hledají radu, protože výsledkem může být nesprávná cesta. Potom říkají „věděl jsem, že jsem to měl udělat tak a tak“. Anebo se mohou ptát všech svých přátel „co bych měl dělat?“,“co bys udělal na mém místě?“, a pak, když vyslechnou všechny odpovědi, rozhodnou se to udělat přeci jen podle svého! Tito lidé ztratí tolik času v dilematu, že mohou promarnit mnoho příležitostí.

Slíva třešňová, (Prunus cerasifera)

STRACH ZE ZTRÁTY SEBEKONTROLY.

Esence je pro lidi, kteří mají obavu, že se neovládnou a že nad sebou ztratí kontrolu. Člověk cítí vnitřní napětí, které hrozí výbuchem, a jedná v návalu zlosti bez sebekontroly. V takovém stavu může ublížit sobě i druhým. Užívá se při velkém zoufalství, nervové vyčerpání, neschopnosti ovládat se, velkém strachu, že by se mohlo něco strašného stát, pocitu slabosti a bezmocnosti, strachu, že ztratím rozum.

Bez černý ( sambucus nigra )

POCHYBUJE O SOBĚ

Esence zahání chmury, zablokované a nahromaděné emoce a zážitky. Pochybuje o sobě. Otevírá srdce a uvolňuje duši. Je vhodný pro toho, kdo pochybuje a je skeptický. Bezové větvičky se používali jako ochranný prostředek. Z bezového dřeva se vyráběly čarovné hůlky. Na prvního máje se trhal černý bez a hloh, které zastupovaly planety Venuše a Mars, ženskou a mužskou energii.

Čekanka obecná (Cichorium intybus )

PŘIVLASTŇOVÁNÍ – PŘEHNANÁ OCHRANA – CITOVÝ VYDĚRAČ

Manipulace, sobecká panovanost, citový vyděrač. Musí mít pocit, že je má někdo rád. Vyžaduje neustálou pozornost, neradi jsou sami. Touha vlastnit druhého a kontrolovat. Chtějí, aby ti které miluji jim byli neustále na blízku. Často je typický příklad rodič, který se odmítá smířit s dospělosti svých dětí a jejich touze odejít z domova. Udělá cokoli ( třeba předstírá i vážnou nemoc ), aby děti zůstaly s nimi a staraly se o něj. Tento stav je často výsledkem nedostatečné lásky v dětství.

Poupě jírovce (koňského kaštanu)

NESCHOPNOST POUČIT SE Z CHYB.

Nepoučitelnost z vlastních chyb, které se neustále opakuji. Nepoučí se ani z chyb, které udělali v minulosti, nebo z chyb, které vidí na druhých. Díky tomuto stálému opakování stejného modelu chování ( např. partner podobného typu, podobné práce atd.) nejsou schopní se posunout ve svém životě vpřed. Táto esence pomáhá lidem, kteří potřebuji překonat špatné návyky : kouření, drogy, alkoholismus.

Červený kaštan ( Red Chestnut)

STRACH A PŘEHNANÉ OBAVY O DRUHÉ.

Přílišný strach o blízké v běžných životních situacích. Pozdní příchod domů, cestování dopr. prostředky mají strach, že blízcí onemocní nebo se jím něco stane atd. K tomu se přidává nervozita a starost o problémy jiných lidí. Co vede oboustranné zátěži. Tento květ pomáhá těm, kteří se bojí, že se jejich milovaným něco přihodí.

Bílý kaštan ( White Chestnut)

NECHTĚNÉ MYŠLENKY, SAMOMLUVA.

Příznivě působí na překonání pocitů stavu lidí, kteří nedokážou zastavit své rozběhnuté myšlenkové prožívání, co brání spánku, relaxaci i v jiných činnostech. Napětí, především v oblasti hlavy, vyčerpání, potížích s usínáním v důsledku neustálého hloubání a přemýšlení, neustálým zabýváním se jedním problémem, neustále se vracejících myšlenkách, roztržitosti, bolesti hlavy. Esence bílého kaštanu se hodí pro mysl plnou obav a opakujících se nežádoucích myšlenek. Negativní události nebo výměny názorů nemohou zpracovat, takže je v mysli neustále znovu prožívají. Kaštan bílý pomáhá zbavit se tohoto duševního kolotoče a vrací mysli klid. Neplodným ženám pomáhá počít dítě, přináší úspěch a peníze. Účinné látky mají pozitivní vliv na cévy. Uvolňují křeče a mírní bolest.

Planá růže (Wild Rose)

REZIGNACE, APATIE.

Uniká do pasivity. Na problém už si zvykl, je únosný a nechce s tím ani moc dělat. Žije bez motivace. Otupělost, lhostejnost, nezájem o okolí. Necítí se ani šťastný ani smutný, chybí mu životní energie a jiskra.

Ořech vlašský ( Walnut)

OCHRANA PŘED ZMĚNAMI A VNĚJŠÍMI VLIVY.

Podléhá vnějším vlivům, obavách z názorů a úsudků druhých, sklonech přijímat negativní a oslabující energie od ostatních ( nestálost, váhavost, otálení) jako nástup do školky, školy, v pubertě, odloučení, odchod od rodičů, rozvod, odchod do důchodu. Přecitlivělost. Tato esence pomáhá člověku přizpůsobit se změně či změnám. Je to výborná esence pro všechny, kdo pracují s lidmi, aby jim pomohl udržet si stálost a ochranu před vlivy druhých lidí. Ořech je květ změny. Pomáhá těm, co mají problémy zdomácnět v novém prostředí, v novém zaměstnání, v nových podmínkách, v cizí zemi nebo v novém bydlení. Pomáhá překonat spojitost s minulostí, aby život získal opět jiskru.

Vrba bílá

POCIT, ŽE MU VŠICHNI UBLIŽUJÍ

Při neustálých pocitech nespravedlnosti, zatrpklosti a obviňování ostatních, pomáhá získat trpělivost a pochopení svého okolí.

Sveřep větevnatý ( Wild Oat )

NEJISTOTA OHLEDNĚ SPRÁVNÉHO ŽIVOTNÍHO ÚKOLU.

Lidi, kteří nevědí v životě, kterou cestou se vydat. Pořád zkouší něco nové, vztahy, stěhování, zaměstnaní, podnikání. Cítí, že doposud nenašli ve svém životě pevné místo a jsou nespokojení. I když jsou ctižádostiví a vybavení nespočetným talentem a schopnostmi, plýtvají tím kvůli nedostatku jasných představ o svém cíli.

Devaterník penízkovitý ( Rock Rose)

HLUBOKÉ, OBROVSKÉ STRACHY

Tento květ je na panický strach, hrůzu, paniku. Ti, kteří trpí takovými stavy mysli jsou skutečně vyděšení a mohou se třást nebo potit strachy. Tento strašný strach může být výsledkem děsivé nehody, způsobující hrůzu z cestování, vážné operace, hospitalizace apod. Devaterník je vhodný ve všech těchto případech a pomáhá jak dětem tak i dospělým, které trápí děsivé sny.

Dub letní ( Oak )

BOJUJE DÁL I PŘES VYČERPANOST.

Dub letní je vhodný pro lidi, kteří jsou za normálních okolností silní, stateční a spolehliví, které však vnitřní síla opouští a na její místo nastupuje vyčerpání. Pracují však dál a ignorují vyčerpání. Jsou hnáni silným smyslem pro povinnost pomáhat jiným lidem. Jsou spolehliví, vědomí si povinností, trpěliví a dřou se bez toho, aby si dopřáli odpočinek. Pracují i při plném vyčerpání tvrdohlavě dál.

Sporýš lékařsky ( Vervain)

ZDRŽENLIVOST – ODMĚŘENOST – UVOLNĚNÍ.

Jejich přehnaná snaha i v nepatrné činnosti je často vede až za hranice vlastních sil. Duševně předbíhají události, berou si na sebe mnoho práce a snaží se najednou vyřídit hodně úkolů. Tito lidé mají silnou vůli a reprezentují neoblomný názor. Často mají silný smysl pro spravedlnost a jsou obzvlášť ostražití vůči nespravedlnosti.

Netýkavka žlaznatá ( Impatiens)

TRPĚLIVOST – ČAS – VNITŘNÍ KLID.

Netýkavka žláznatá je vhodná pro lidi, kteří jsou snadno podráždění. Jsou netrpěliví a všechno chtějí okamžitě vyřídit. Při mluvení a myšlenkových pochodech během dne nasazují rychlé tempo. Jejich vlastní kompetence a výkonnost vede k tomu, že jsou podrážděni pomalejšími kolegy, a proto upřednostňují individuální práci. Jsou nezávislí a nenávidí ztrácení času, často dokončují věty partnerů, se kterými mluví. V nemoci jsou neklidnými a podrážděnými pacienty. Často jsou nervózní a neklidní.

Kejklířka skvrnitá (Mimulus)

STATEČNOST – NADĚJE – DŮVĚRA – ODVAHA.

Kejklířka může pomáhat stydlivým, plachým a citlivým dětem, které se bojí například tmy nebo zvířat. Pomáhá lidem, kteří trpí konkrétními strachy a fobiemi. Mohou to být strachy z nemoci, smrti, nehod, bolesti, tmy, zimy, chudoby, jiných lidí, určitých zvířat (např. pavouků), z mluvení na veřejnosti, ztráty přátel nebo pracovního místa, návštěvy zubaře. Kejklířka je vhodná pro lidi, jejichž strachy jsou zcela určité. Mohou být umělecky nebo jiným způsobem nadaní, jsou ale stydliví a uzavření do sebe, v přítomnosti jiných lidí mohou být zamlklí. K jejich problémům může patřit koktání, červenání, nervózní smích atd…

Zimolez kozí list (Honeysuckle )

ODPOUTAT SE OD MINULOSTI – ŽÍT V PŘÍTOMNOSTI.

Naučíte se: Žít tady a teď, smíříte se s minulostí. Květová esence podporuje: Odpoutání se od uplynulého; uvolnění se z dřívějších vztahů a vzorů; vykročení do budoucna s plnou důvěrou. Obzvlášť přínosným může být v případě úmrtí, ztrátě pracovního místa, selhání v obchodním podnikání, ale i u starších, osamělých lidí. Litují svoje chyby a promarněné příležitosti a tráví svůj čas vzpomínkami na staré dobré časy, chtěli by, aby věci byly takové jako byly předtím. Lpění na věcech, lidech. Tito lidé mají sklon žít v minulosti, ve stavu touze po domově – především u dětí nebo v nostalgii. Navzdory lítosti a žalu, nejsou schopni změnit současné okolnosti a svůj pohled orientují jen na minulost.

Vinná réva ( Vine )

OHLEDUPLNOST – SLOUŽIT A DÁT PROSTOR.

Vinná réva je pro lidi sebevědomé, vlivné, vhodná pro vůdce a vládce. Dokonale znají své záměry a bez rozpaků rozhodují a berou zodpovědnost za sebe i za druhé. Pro ty, kteří chtějí dominovat ostatním. Jsou ctižádostiví a mají často obrovské schopnosti anebo jsou velice nadaní, ale tyto nepochybně existující schopnosti využívají k dominanci a komandování ostatních. Věří, že všechno vědí lépe, kdežto ostatní lidi shazují. Jsou agresivní a pyšní a mohou velmi toužit po moci. V extrémních případech se to projevuje v tvrdosti, krutosti a v absolutní míře i v bezcitnosti.

Rajče ( Tomato )

PRO SÍLU A VYTRVALOST

Pomáhá nám stát si za svým přesvědčením. Působí proti jakémukoliv strachu bez ohledu na jeho povahu, vážnost a délku trvání. Také pro zbavení se závislostí. Vědomí, že neexistuje neúspěch, pouze další příležitost k úspěchu. Rozvoj odvahy, překonání strachu. Víru v sebe sama a stabilitu.
Pro děti, které trpí nočními můrami, jsou nervozní, neklidné nebo potřebují projevit více ochoty či síly charakteru.

Kukuřice ( Corn )

ŽIVOTABUDIČ

Pro mentální vitalitu. Pomáhá nám být vždy „bdělí a připravení“ stejně jako zrna v kukuřičném klasu představují nové ideje a dávky energie. Schopnost říkat „ano„ životním výzvám, žití plně v přítomnosti, radostnou ochotu k novým začátkům, nadšení.

Dětem tato esence pomáhá při „nudném učení“ nebo když si po sobě nerady uklízejí. Taktéž při vytváření nových přátelství, stěhování do nového domova nebo zahájení nového školního roku.

Třešeň ( Cherry )

POSEL DOBRÉ NÁLADY

Pro radost a dobrou náladu. Odlehčený a radostnější přístup k životu. Skvělá esence pro „projasnění“ našich navyklých postojů! Pro děti je přínosem v obdobích, kdy jsou smutné a stahují se do ústraní.

Broskev ( Peach )

PRO NESOBECTVÍ

Pomáhá rozšířit náš smysl pro naplnění a naše pochopení vůči potřebám druhých, ovšem tak, aby nás to nevyčerpávalo, ale naopak nabíjelo energií. Zájem o dobro druhých, empatii, dospělost, fyzickou i emocionální péči, laskavost a ohledy k druhým, soucit, citlivost vůči potřebám druhých.

Jablko ( Apple )

PRO KLID, JASNOST A VNITŘNÍ SÍLU.

Pro lidi, kteří se chtějí zbavit pochybností, obav či strachu, zejména strachu o své zdraví. Pro klid, jasnost a vnitřní sílu. Zdravé a přitažlivé chování, hojnost povzbuzujících a psychicky posilňujících myšlenek, naději, motivaci lépe o sebe pečovat, pozitivní přístup. Pro děti – pomáhá posilovat zdravé návyky. Dřevo jabloní je součástí dlouhověkosti a nesmrtelnosti. Jabko je symbol ochrany.

Hruška ( Pear )

PRO KLID A MÍR

Pro klid a mír. Také krizová esence pro případy nouze, traumatu nebo krize v jakékoliv podobě – fyzické nebo emocionální. Může nás podporovat po celý den. Zlepšuje smysl pro rytmus a přiměřenost, bytí plně v přítomnosti, schopnost zvládat krize, stabilitu během významných změn, vnitřní harmonii a rovnováhu.

Jahoda ( Strawberry )

VZNĚŠENOST A SEBEÚCTA

Pro sebeúctu a získat si respekt druhých. Podporuje pocit zodpovědnosti, schopnost nastavit si zdravé hranice. Posiluje mezilidské vztahy. Sílu a klidný pocit sebeúcty a sebehodnoty, spolehlivost, schopnost rozloučit se s dětskými plenkami, vyrovnanost, půvab, bytí plně v přítomnost a příjemný pocit bytí v těle. Zbavuje nervozity.

Ostružina ( Blackberry )

PRO ČISTOU MYSL

Pomáhá lidem vidět dobro v sobě i v druhých. Pro děti, které byly vystaveny negativním vlivům, často skrze média, nebo ty, které potřebují projevit více pozitivního chování. Optimismus, vidění dobra v sobě i v druhých, inspiraci, schopnost jasně rozlišovat a být přímý, ale přesto jemný ve vyjadřování, vztah ke svému prostředí.

Snědek okoličnatý ( Star Of Bethlehem)

HLUBOKÉ ZOUFALSTVÍ PO TRAUMATIZUJÍCÍM ZÁŽITKU ČI ZPRÁVĚ

Děs při bouračce – při požáru – zpráva, že mám rakovinu – vykradený dům. Zažili jste právě tělesný nebo duševní šok.

Borovice lesní ( Pine )

UVOLNĚNÍ SE Z POCITU VINY– SEBEÚCTA – PRÁVO NA EXISTENCI.

Borovice lesní je vhodná pro lidi, kteří mají silné pocity viny a dělají si výčitky. Viní se za chyby ostatních a často vlastně za všechny věci, které nejdou správně a dobře. Ovládá je pocit bezcennosti a nedůstojnosti. Jejich komplex viny a pocit studu se netýká nutně skutečného pochybení a ničí každou radost ze života. Užívá se tedy při silných pocitech viny, stálém předhazování si něčeho, sobě zatracování, vysoké náročnosti na sebe, masochismu, sebetrýznění, nedostatku sebevědomí, častém špatném svědomí, pocitu zodpovědnosti za chyby a selhání druhých, stydlivosti, přemrštěné skromnosti.

Kapky užívání:

– na zápěstí, za uši
– na jazyk (spojeno s verbálním vyjadřováním, komunikace)
– pod jazyk ( akutní stav, okamžitě do celého těla, jen pro osobu, vše už bylo řečeno)
– do vody ( vyplavit z těla, propláchnutí celého vylučovacího systému, hlavně ledviny)

Související výrobky

Poslední dotazy z poradny a naše rady:

Produkt Venira sex booster

Adéla

Dobrý den, lze produkt Venira sex booster užívat při brání antikoncepce ? Děkuji Vám za odpověď.

Zdravím Adélko,

Dle popisu: pro všechny, kteří se právě snaží o miminko. Takže si myslím, že antikoncepci není vhodná.

Přírodní doplněk stravy Sex booster je určený pro ženy. Je vyvinutý tak, aby dokázal podpořit dobré sexuální vztahy, napomáhal k prokrvení, přispěl ke zvýšení vytrvalosti, libida a sexuální touhy.

Maca peruánská navíc podporuje plodnost, tudíž je to skvělá cesta pro všechny, kteří se právě snaží o miminko.

 Jaké jsou hlavní výhody těchto kapslí?

  • podporují tvorbu estrogenu
  • pomáhají udržovat kvalitní sexuální život
  • přispívají ke zvýšení vytrvalosti
  • podporují normální plodnost a reprodukci
  • mají pozitivní vliv na prokrvení
  • pomáhá regulovat hormonální aktivitu

Zdraví Darina

Máte zdravotní potíže a nevíte si rady?

Pomůžeme vám vybrat správnou kombinaci bylinek, výrobků i způsob jejich užití.

Matka příroda má léčivé přípravky pro každého.

PROFESIONÁLNÍ ONLINE PORADNA PŘÍRODNÍ MEDICÍNY

POLOŽIT DOTAZ
Děkujeme za dobrovolný příspěvek na účet: 1436785173/0800